AN OCEAN OF OPPORTUNITIES

OVER SEA-invest BEDRIJVEN

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website Home - SEA- invest | An ocean of opportunities (hierna de " Website " ). Door de Website te gebruiken, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud de gebruiksvoorwaarden die hierin worden uiteengezet en waarnaar wordt verwezen als (de " Gebruiksvoorwaarden "). In dit verband wordt ons bedrijf hierna aangeduid als " SEA-invest " en de gebruiker van de Website als " U ". Door te surfen op de Website verbindt U zich ertoe ons Privacybeleid en Cookiebeleid te hebben gelezen en aanvaard.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle informatie die op de Website wordt weergegeven (hierna " Informatie ") zijn eigendom van Sea-Invest. Deze informatie, documenten en items zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht. Reproductie van de Website Informatie is uitsluitend toegestaan als informatie voor persoonlijk en privégebruik. De reproductie van de inhoud van de website voor andere dan privédoeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van SEA-Invest. In alle gevallen moet de toegestane reproductie van informatie op de website de juiste bron en eigendom vermelden. Alle handelsmerken, handelsnamen en trade dress van SEA-invest zijn wereldwijd beschermd en mogen in geen geval worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEA-invest.

Hyperlink

Indien deze website hyperlinks naar websites van derden bevat, ziet SEA-invest af van elke verantwoordelijkheid voor het gebruik en de inhoud ervan. De hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden.

Wijziging

SEA-invest verbindt zich ertoe de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde bij te werken of te corrigeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

Aansprakelijkheid

SEA-invest staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de Informatie. U aanvaardt de risico's die verbonden zijn aan het krediet dat u aan de Informatie geeft. SEA-invest is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op of het gebruik van de Informatie en wijst elke aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van de Informatie in strijd is met het intellectuele eigendomsrecht van derden. SEA-invest garandeert niet dat de Website ononderbroken functioneert en dat de servers die toegang bieden tot de Website , geen virussen bevatten.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het materiële recht van het Groothertogdom Luxemburg. Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Luxemburg-stad.