Preventieadviseur Niveau 1 (m/v/x) (Antwerpen)

Hou je van een open cultuur, korte lijnen en een no-nonsense mentaliteit? Dan ben jij misschien wel dé collega, die we zoeken om ons jong, dynamisch team te versterken.

Vanwege onze sterke groei zijn wij op zoek naar een: PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 1 

Een preventieadviseur heeft als doel de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen door het toepassen van de algemene preventiebeginselen.

In samenwerking met je collega-preventieadviseurs en gesteund door het management ben je dus de drijvende kracht achter het implementeren, bewaken, evalueren en optimaliseren van het veiligheidsbeleid, rekening houdend met de wettelijke eisen en de bedrijfsstandaarden.

Je rapporteert rechtstreeks aan onze Algemeen Directeur.

Taken:

 • (Mede)verantwoordelijk voor het centraliseren, structuren en organiseren van het preventiedomein. Vandaag zit dit immers verspreid bij verschillende personen in de organisatie.
 • (Mede)verantwoordelijk voor het opmaken en opvolgen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
 • Bewaken van de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het dynamisch risicobeheerssysteem.
 • Het coachen van veranderingsprocessen in de organisatie en het actief deelnamen aan veranderingsmechanismes in het kader van “Management of Change”.
 • Gevaren opsporen, risicoanalyses uitvoeren en vertalen in preventieve maatregelen en (correctieve) acties.
 • Incidenten/ongevallen onderzoeken, opvolgen en adviezen formuleren om deze te voorkomen.
 • Advies verlenen (gevraagd en ongevraagd) over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en de arbeidsmiddelen.
 • Nieuwe aanvragen of veranderingen van opslag en overslag van producten behandelen.
 • Opvolgen van preventiewetgeving op het werk en omzetten in praktische adviezen.
 • Opvolgen van reeds bestaande procedures en instructies, bewaken van de implementatie en uitvoering van nieuwe of aangepaste procedures en instructies en het formuleren van verbeteringsvoorstellen.
 • Participeren in veiligheidsstudies (bv. HAZOP) en audits, uitgevoerd door derden (ISO, SEVESO, klanten,…).
 • Participeren in het onthaal, de vorming en de sensibilisering van alle medewerkers.
 • Opleidingen (mede)organiseren en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers versterken.

Profiel

 • Bij voorkeur een masteropleiding in technische wetenschappen (je bezit een goed technisch inzicht)
 • In het bezit van een diploma preventieadviseur 1 (of niveau 2 met veel potentieel om niveau 1 te volgen)
 • Minimum 5 à 10 jaar praktijkervaring in een industriële omgeving (meer is ook welkom)
 • Kennis van ADR/ ADN
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Functioneert zelfstandig en in team
 • Zelfredzame ‘hands-on’ initiatiefnemer, die geen problemen heeft met prioriteiten stellen
 • Pragmatisch ingesteld: dit wil zeggen dat je niet zomaar afkeurt of kritiek geeft, maar dat je actief meedenkt en op zoek gaat naar alternatieven
 • Natuurlijke ‘leider’ waarbij de klemtoon ligt op positief coachen en bijsturen
 • Ervaring met tankopslag, chemicaliën en/ of minerale oliën is een grote plus

Aanbod (Voltijds contract, onbepaalde duur)

Vanaf je eerste dag word je omringd door gepassioneerde collega’s, die graag hun kennis en ervaring met je delen. Door het dynamische karakter van onze onderneming en een brede waaier aan opdrachten houden we je fris en word je voortdurend uitgedaagd.

Mogen we jou binnenkort aan boord verwelkomen?

Sollicitaties (CV en motivatiebrief) en vragen kunnen gericht worden aan jobs@sea-tankterminal.com